Anställning

Efter att du blivit klar med din utbildning måste du hitta ett eller flera jobb för att du ska kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd (PUT) och få stanna i Sverige.

Din anställning/dina anställningar måste uppfylla vissa krav. På den här sidan kommer vi gå igenom mer vad de här kraven betyder.

Men! Kom ihåg att även om din anställning uppfyller de här kraven måste du också tjäna tillräckligt mycket pengar för att du ska kunna leva på din lön. Det kallas försörjningskravet, läs mer om försörjningskravet här.

Anställningsvillkor

Det Migrationsverket menar med anställningsvillkor är framför allt din lön och de försäkringar som din arbetsgivare tecknat för dig.

För att Migrationsverket ska godkänna din anställning får din lön och försäkringar inte vara sämre än kollektivavtal eller praxis i branschen. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kommer Migrationsverket som regel godkänna dina anställningsvillkor.

Du behöver alltså veta om det finns kollektivavtal eller inte på din arbetsplats. Det kan du fråga din chef om.

Läs mer om kollektivavtal

Kom ihåg! Du måste också tjäna tillräckligt mycket pengar varje månad för att kunna försörja dig, det kallas försörjningskrav. Läs mer om försörjningskravet här

Vad är ett fackligt yttrande?

När du ska ansöka om PUT måste facket ha fått möjlighet att yttra sig över din anställning. Det betyder att facket ska säga om din lön, försäkringar och villkor är samma som i kollektivavtalet eller inte. Det här gäller både om det finns eller inte finns kollektivavtal på din arbetsplats. Alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd måste alltså be om ett yttrande från facket.

För att få ett yttrande behöver du veta vilket fackförbund du ska kontakta. Fråga din chef eller en arbetskamrat om du är osäker. Du kan också kontakta LO på telefon 020-56 00 56 och fråga vilket fackförbund som du ska kontakta.

Hur lång måste anställningen vara?

Migrationsverket ställer krav på hur lång ("varaktig") din anställning ska vara. Enligt Migrationsverkets tolkning av lagen måste din anställning vara tillsvidare (fast anställning) eller minst två år.

Om du inte har en fast anställning måste den vara minst två år från den dag Migrationsverket fattar beslut i ditt ärende. Det innebär att om din anställning är exakt två år när du skickar in din ansökan om permanent uppehållstillstånd tycker Migrationsverket att anställningen är för kort när de senare fattar beslut i ditt ärende.

Eftersom det ofta kan ta lång tid innan Migrationsverket fattar beslut, kan det därför vara bra om din anställning är åtminstone 2 år och tre till sex månader extra. Då har du marginal om det tar långt tid att handlägga ditt ärende.

Du kan också skriva/mejla till Migrationsverket och be om att få möjlighet att inkomma med ett nytt anställningsavtal innan de fattar beslut i ditt ärende.

Anmälan till Skatteverket

En av de viktigaste sakerna när du ansöker om permanent uppehållstillstånd är att din anställning är anmäld till Skatteverket.

När du blir anställd ska din arbetsgivare anmäla din anställning till Skatteverket på blankett SKV 1160. Det ska din arbetsgivare göra senast den 12:e i månaden efter du påbörjade anställningen.

Din anställning måste annars vara anmäld absolut senast dagen innan Migrationsverket fattar beslut i ditt ärende om permanent uppehållstillstånd.

Om din anställning inte är anmäld till Skatteverket innan Migrationsverket fattar beslut i ditt ärende, kan du inte beviljas permanent uppehållstillstånd för den anställningen.

Eftersom det här är så viktigt, kan det vara bra att påminna din chef om den här anmälan.

Vad är en subventionerad anställning?

En subventionerad anställning betyder att någon annan än din arbetsgivare betalar hela eller delar av din lön. Det finns till exempel anställningar där Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan betalar en del av din lön.

Om din anställning är subventionerad på det här sättet när du ansöker, kan du inte beviljas permanent uppehållstillstånd för den anställningen. Det är alltså viktigt att du frågar din arbetsgivare om din anställning är subventionerad eller inte.

Det är inget problem att din anställning är subventionerad innan du har skickat in din ansökan om permanent uppehållstillstånd. Men du måste se till att den inte längre är subventionerad när du skickar in din ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Migrationsverket kommer att kolla med Arbetsförmedlingen om din arbetsgivare får några subventioner (bidrag) för din anställning.

När måste jag senast ha ett jobb?

Det är när Migrationsverket (eller domstolen) ska ta beslut i ditt ärende som du måste ha ett arbete som uppfyller de krav vi gått igenom här ovanför. Enligt lagen måste du alltså inte uppfylla alla villkor direkt när du skickar in din ansökan ansökan om permanent uppehållstillstånd, så länge du gör det när beslutet fattas i ditt ärende. Men din ansökan måste ha inkommit innan ditt tidigare uppehållstillstånd löpt ut.

Det här betyder att om du hittar ett jobb efter ditt uppehållstillstånd gått ut, men innan Migrationsverket fattat beslut ska du fortfarande kunna beviljas permanent uppehållstillstånd, om du då uppfyller alla villkor.

Samma sak gäller om du får avslag av Migrationsverket på din ansökan om permanent uppehållstillstånd och du efter ett överklagande lyckas hitta ett jobb under tiden du väntar på att domstolen ska avgöra ditt ärende.

Anställning - checklista

Nu har vi gått igenom det som du behöver veta för att din anställning ska uppfylla alla krav.

Här är en checklista med de saker vi gått igenom ovan.

  • Finns det kollektivavtal på din arbetsplats?
  • Om det inte finns kollektivavtal: är dina anställningsvillkor lika bra som kollektivavtal/praxis?
  • Finns de försäkringar som Migrationsverket kräver?
  • Är din anställning tillräckligt lång?
  • Är din anställning anmäld till Skatteverket?
  • Kom ihåg försörjningskravet!