Försörjningskravet

Efter att du är klar med din utbildning (läs mer här) måste du hitta ett eller flera jobb för att du ska kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd och stanna i Sverige.

Din anställning måste uppfylla Migrationsverkets krav (läs mer om det här). Du måste också tjäna tillräckligt mycket pengar på din anställning för att kunna leva på din lön - det så kallade försörjningskravet

På den här sidan kommer vi gå igenom vad försörjningskravet innebär för dig och hur mycket du behöver tjäna för att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd.

Hur mycket måste jag tjäna?

Hur mycket du måste tjäna på din anställning för att beviljas permanent uppehållstillstånd beror på hur höga dina fasta kostnader är varje månad.

Migrationsverket vill se att du varje månad har mer än 4180 kr (riksnormen 2021) kvar av din månadslön efter skatt. De kostnader som Migrationsverket räknar med är:

  • Hyra
  • El
  • Hemförsäkring
  • Eventuella resekostnader till/från arbetet

Räkna ut om du uppfyller försörjningskravet:

  • Räkna ut din lön efter skatt, det kan du göra här. Utgå från din grundlön per månad.
  • Minus dina kostnader för hyra, el, hemförsäkring och resekostnader (om du har det).
  • Minus 4180 kr (riksnormen 2021).
  • Har du pengar kvar av din lön efter uträkningen ovan ska du uppfylla försörjningskravet.

Boende

Du måste inte ha ett eget boende för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Det innebär alltså att Migrationsverket inte ställer några krav på att du ska ha ett hyreskontrakt eller äga en egen bostad för att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd. Det finns inte heller några krav på standard eller storlek.

Migrationsverket vill bara veta hur mycket du betalar i boendekostnad varje månad för att räkna ut om du uppfyller försörjningskravet.

Exempel på uträkningar

För att visa på hur det kan se ut när Migrationsverket beräknar om du tjänar tillräckligt mycket pengar varje månad har vi gjort två exempel på uträkningar.

Exempel 1

Du bor i Malmö och tjänar 19 000 kr/månaden innan skatt. Du har ett förstahandskontrakt på en lägenhet som du betalar el och hemförsäkring för. Du arbetar i Malmö och har därför inga resekostnader.

15 148 (lön efter skatt)

- 4500 (hyra)

- 300 (elräkning)

- 200 (hemförsäkring)

- 4180 (riksnorm)

- 0 (resekostnader)

= 5 968

Du uppfyller försörjningskravet eftersom du har pengar kvar av din lön varje månad.

Exempel 2

Du bor i Fagersta, arbetar deltid och tjänar 14 000 kr/månaden innan skatt. Du bor gratis hos en vän till dig och betalar därför ingenting i hyra och el. Du har ingen hemförsäkring eller resekostnader till/från ditt arbete.

11 559 (lön efter skatt)

- 7347 (schablon hyra)

- 375 (schablon el)

- 160 (schablon hemförsäkring)

- 0 (resekostnad)

- 4180 (riksnorm)

= - 503

Du uppfyller inte försörjningskravet eftersom du enligt Migrationsverket beräkningar inte har tillräckligt mycket pengar kvar av din lön varje månad.